Field with wind turbine look from above.
Gelecek için hazırız

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Tüm işletmelerdeki ürün geliştirme süreçlerimiz, tasarım aşamasında ele alınabilecek ürün sürdürülebilirlik fırsatlarının erken belirlenmesine daha fazla odaklanma sağlamak için yeniden düzenleniyor.

Manufacturing facility in Chiro, Taiwan, from the above.

TESİS VE MAKİNA İYİLEŞTİRMELERİ

Atıkları azaltmak için Tayvan, Chiro'daki üretim tesisimiz iki elektrolitik kaplama hattını tek bir yüksek verimli hatla değiştirdi. Bu değişiklik, krom atıklarında yıldan yıla yüzde 78 azalma ve soğutma suyu tahliyesinde yılda 13 milyon galondan fazla azalma sağladı. Bu, 20 adet olimpik yüzme havuzunu doldurmaya yetecek kadar su demektir.

İşimizin iyilik için inanılmaz bir güç olma potansiyelini görüyoruz ve bu nedenle, hissedarlarımız ve paydaşlarımızın yanı sıra genel olarak toplum için olumlu bir etki yaratarak çevresel ve sosyal değer de dahil olmak üzere kârın ötesinde değer yaratmaya çalışıyoruz.

JIM LOREE

CEO

STANLEY Zero Industrial Liquid Discharge

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK SÖZÜMÜZ

SIFIR ENDÜSTRİYEL SIVI TAHLİYESİ

2014 yılında Fransa, Besançon'daki CDIY tesisimiz, ülkede "Sıfır Endüstriyel Sıvı Deşarjı" tesisi olarak tanınan ilk ve tek tesis oldu. Hükümetin Su ve Kanalizasyon Dairesi, Fransa genelinde benzer uygulamaları desteklemek, eğitmek ve yönlendirmek için resmi bir anlaşma imzalayarak Besançon'un 2014'teki ekolojik başarısını takdir etti.